hourly2007-06-26http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20070626hourly2006-11-18http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20061118hourly2006-04-20http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20060420hourly2006-03-07http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20060307hourly2005-12-27http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20051227hourly2005-12-13http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20051213hourly2005-11-10http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20051110hourly2005-11-09http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20051109hourly2005-11-02http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20051102hourly2005-10-10http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20051010hourly2005-10-09http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20051009hourly2005-07-19http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050719hourly2005-07-08http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050708hourly2005-07-05http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050705hourly2005-07-04http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050704hourly2005-06-18http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050618hourly2005-06-08http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050608hourly2005-05-30http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050530hourly2005-05-28http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050528hourly2005-05-16http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050516hourly2005-05-11http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050511hourly2005-05-09http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050509hourly2005-05-07http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050507hourly2005-04-18http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050418hourly2005-04-17http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050417hourly2005-04-09http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050409hourly2005-04-07http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050407hourly2005-03-27http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050327hourly2005-03-26http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050326hourly2005-03-22http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050322hourly2005-03-19http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050319hourly2005-03-18http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050318hourly2005-03-17http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050317hourly2005-03-16http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050316hourly2005-03-15http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050315hourly2005-03-14http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050314hourly2005-03-13http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050313hourly2005-03-12http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050312hourly2005-03-11http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050311hourly2005-03-10http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050310hourly2005-03-09http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050309hourly2005-03-08http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050308hourly2005-03-07http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050307hourly2005-03-06http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050306hourly2005-03-05http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050305hourly2005-03-04http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050304hourly2005-03-03http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050303hourly2005-03-02http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050302hourly2005-02-24http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050224hourly2005-02-23http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050223hourly2005-02-13http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050213hourly2005-02-12http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050212hourly2005-02-11http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050211hourly2005-02-10http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050210hourly2005-02-09http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050209hourly2005-02-08http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050208hourly2005-02-07http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050207hourly2005-02-06http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050206hourly2005-02-05http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050205hourly2005-02-04http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050204hourly2005-02-03http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050203hourly2005-02-02http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050202hourly2005-01-29http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050129hourly2005-01-28http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050128hourly2005-01-24http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050124hourly2005-01-23http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050123hourly2005-01-21http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050121hourly2005-01-17http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050117hourly2005-01-01http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20050101hourly2004-12-31http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041231hourly2004-12-26http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041226hourly2004-12-25http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041225hourly2004-12-24http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041224hourly2004-12-23http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041223hourly2004-12-22http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041222hourly2004-12-21http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041221hourly2004-12-20http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041220hourly2004-12-19http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041219hourly2004-12-18http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041218hourly2004-12-17http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041217hourly2004-12-16http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041216hourly2004-12-15http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041215hourly2004-12-14http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041214hourly2004-12-13http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041213hourly2004-12-12http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041212hourly2004-12-11http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041211hourly2004-12-10http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041210hourly2004-12-09http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041209hourly2004-12-08http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041208hourly2004-12-07http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041207hourly2004-12-06http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041206hourly2004-12-05http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041205hourly2004-12-04http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041204hourly2004-12-03http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041203hourly2004-12-02http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041202hourly2004-12-01http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041201hourly2004-11-30http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041130hourly2004-11-29http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041129hourly2004-11-28http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041128hourly2004-11-27http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041127hourly2004-11-26http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041126hourly2004-11-25http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041125hourly2004-11-24http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041124hourly2004-11-23http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041123hourly2004-11-22http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041122hourly2004-11-21http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041121hourly2004-11-20http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041120hourly2004-11-19http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041119hourly2004-11-18http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041118hourly2004-11-17http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041117hourly2004-11-16http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041116hourly2004-11-15http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041115hourly2004-11-13http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041113hourly2004-11-12http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041112hourly2004-11-11http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041111hourly2004-11-09http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041109hourly2004-11-08http://yjveb543.deai.com/n.k/YJVEB543/20041108